تعمیرات و تعطیلی یک هفته ای کافه

دوستان گرامی و مشتریان ارجمند

کافه الف از تاریخ 4 تیرماه به مدت یک هفته بعلت پاره ای تعمیرات تعطیل خواهد بود.

دلتنگتان خواهیم شد!

/ 1 نظر / 26 بازدید
امیر هوشنگ

تقدیم به مدیریت کافه الف* http://www.tiwall.com/users/amirhooshang